Organizační pokyny

Akce se koná v Olomouci, je prioritně určena prioritně metodikům pověřených knihoven. Místem konání je tentokrát Vlastivědné muzeum v Olomouci 1, sál Radeckého, nám. Republiky, 771 66 Olomouc.