O nás

Sekce veřejných knihoven SKIP vás zve na IV. workshop
pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven

Sekce veřejných knihoven SKIP vznikla v roce 1994. Jejím úkolem je aktivní podíl na řešení aktuálních problémů profese, prosazování významné role veřejných knihoven v občanské společnosti
i spolupráce při rozvíjení práce malých knihoven.

Připravovaný workshop navazuje na III. setkání v Kutné Hoře, je organizován s myšlenkou profesně zaměřeného vzdělávání pracovníků metodických oddělení, jejichž činnost je hodně široká
a zahrnuje mnoho oblastí.

IV. pracovní setkání metodiků veřejných knihoven je zaměřeno na vzdělávání, prostor knihoven, standardy knihovnických služeb i podporu knihoven ze strany jejich zřizovatelů.

Na tuto problematiku se zaměříme z pohledu úkolů metodiků pověřených i krajských knihoven.