Program

Workshop pro pracovníky metodických oddělení se koná ve dnech 9. a 10. května 2017 v Olomouci.

Těšit se můžete na prostorové vybavení knihoven, panelovou diskuzi se zástupci Spolku pro obnovu venkova a se starosty obcí se zajímavými knihovnami. Nebude chybět blok Psychologie a knihovník a  zkušenosti ve vyjednávání se státní správou. Určitě se seznámíme s projekty, aktivitami a novinkami pro knihovny.

Místo konání akce:

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 1, sál Radeckého - naproti Knihovny města Olomouce

Knihovna města Olomouce nabízí i prohlídku - bez přihlášení ve středu po skončení akce.

úterý 9. května 2017

9:00 - 10:00 prezence účastníků

10:00 zahájení, uvítání účastníků ředitelkou Knihovny města Olomouce RNDr. Lenkou Pruckovou

I. blok - Legislativa a aktuality, moderuje Gabriela Jarkulišová

10:15 - 10:45 Prostorové vybavení malých a středních knihoven - PhDr. Vít Richter

10.45 - 12.40 Průzkumy v knihovnách a jejich využití (CŽV, VISK, Statistika) - PhDr. Vít Richter

12:40 - 13:00 Standard pro dobrý fond - PhDr. Marie Šedá

13:00 - 14:00 Přestávka na kávu a občerstvení

14:00 - 14:10 Přivítání náměstkem primátora města Olomouce PhDr. Pavlem Urbáškem

II. blok - Psychologie a knihovník, moderuje Marie Šedá

14:10 - 15.30 Psychologie ve vyjednávání s (veřejnou) správou - Mgr. et Ing. Soňa Plháková

15:45 - 17:15 Psychologie ve vyjednávání s (veřejnou) správou - Mgr. et Ing. Soňa Plháková

17.15 - 18:00 Komunikace se zřizovateli knihoven a finanční podpora knihoven mimo RF - Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

18:00 - 18:20 Závěr prvního dne, informace - RNDr. Lenka Prucková

Ubytování, večeře, prohlídka knihovny a prohlídka města

středa 10. května 2017

8:00 Zahájení druhého dne a ranní káva pro dobrou náladu

III. blok - Panelová diskuze, moderuje Lenka Prucková

8:30 - 8:45 Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven - Mgr. Adéla Dilhofová

8:45 - 9:00 Podpora knihoven Středočeským krajem - PhDr. Radek Liška

9:00 - 10:00 Setkání se starosty obcí, zástupci SMO a SPOV

10:00 - 10:45 přestávka na kávu

IV. blok - Projekty, aktivity a novinky pro knihovny - moderuje Monika Kratochvílová

10:45 - 11:30 Knihovna pro generace - Mgr. Jarmila Burešová

11.30 - 12:00 Pozice metodik v NSK - Mgr. Zlata Houšková

12:00 Diskuze, celkové shrnutí semináře - Mgr. Gabriela Jarkulišová