Přednášející

Mgr. Jarmila Burešová

Vedoucí obvodu knihovnických služeb Ostrava II Knihovny města Ostravy.

"Knihovna pro generace" - jak lze uchopit služby pro generačně různorodé uživatele knihovny na příkladu Knihovny města Ostravy.

Mgr. Adéla Dilhofová

Vedoucí Odboru knihovnictví a Oddělení vzdělávání a krajské metodiky.

"Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven" - aktuální stav projektu. Výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjištění zájmu a preferencí zřizovatelů knihoven o nabízenou činnost Metodického centra.

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

Krajská metodička, působí v Moravské zemské knihovně v Brně.

"Komunikace s krajem a finanční podpora knihoven mimo RF." Jedním z pilířů úspěšné práce metodiků je efektivní komunikace se zástupci krajských a místních samospráv, zřizovateli knihoven. Mezi hlavní dovednosti metodiků patří úspěšné lobbování za prosazování zájmů knihoven. V příspěvku se dozvíte, jak jednotlivé kraje finančně podporují svoje knihovny a jak správně argumentovat při prosazování jejich zájmů.

Mgr. et Ing. Soňa Plháková

Soňa je psycholožka, která ráda propojuje svět psychologie a firem, humanitní břeh a technický, systematičnost a kreativitu. Má vlastní personální a psychologickou praxi. U individuální klientely se zaměřuje na práci s talentem, kariérové poradenství a sebepoznání. Ve firmách ji můžete potkat při řešení konfliktních situacích jako mediátora nebo jako personálního poradce u výběrových řízení. Jako lektora ji nejčastěji potkáte na seminářích rozvíjející komunikaci, sebereflexi a psychickou odolnost, ale také na speciálních seminářích zaměřených na komunikaci s duševně nemocným klientem. Je členkou České asociace psychologů práce a organizace a Českomoravské psychologické společnosti.

"Psychologie ve vyjednávání (s veřejnou správou)." Každé vyjednávání je především setkání dvou osobností, dvou světů, kde mohou být přítomny různé emoce, představy, různé cíle, očekávání a tužby. Cílem příspěvku je ukázat, jak se na jednání se zástupci veřejné správy/zřizovateli připravit, jaké informace by knihovníci mohli získat během jednání a poodhalit, co se asi děje v hlavách protistrany. Smyslem takového jednání je hledání návrhu řešení, ve kterém se potřeby knihovny mohou potkat s potřebami veřejné správy/zřizovatele reprezentované konkrétním člověkem.

PhDr. Vít Richter

Ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

"Prostorové vybavení malých a středních knihoven." Výsledky průzkumu, který proběhl v letošním roce ve veřejných knihovnách v České republice. Dozvíme se, s čím mají knihovny největší problém, jaké prostory jim chybí a které aktivity by rády dělaly (i když kapacita knihovny nedostačuje).

Mgr. Zlata Houšková

Spolutvůrce i autorka Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.

"Pozice metodik v NSK."

PhDr. Radek Liška

Vedoucí odboru Krajského knihovnického centra Středočeské vědecké knihovny v Kladně

"Podpora knihoven Středočeským krajem." Kromě krajské dotace na fungování regionálních funkcí podporuje Středočeský kraj knihovny i v rámci Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Dozvíme se, jak tato pomoc funguje a jaká jsou její pozitiva i negativa.

PhDr. Marie Šedá

Krajská metodička, působí v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.

"Standard pro dobrý fond." Připravovaný metodický pokyn vychází ze situace v českých veřejných knihovnách - přeplněné regály, zastaralý fond, nepůjčované knihy. Co s touto situací mohou knihovny udělat, jaká bude role metodiků a jak přesvědčit provozovatele knihovny, že knihovny mají mít "živý" fond, se dozvíte v tomto příspěvku.