Přihlašování

Akce je určena maximálně pro 35 osob. Termín pro přihlášení 10. 4. 2017 nebo po naplnění kapacity semináře.

Kapacita semináře je naplněna.

Seznam přihlášených.

Milé knihovnické kolegyně a milí kolegové,

rádi bychom, aby se Vám v Olomouci líbilo - proto se ptáme na Vaše plány (viz odkaz na malou anketu)

https://goo.gl/forms/sJNHJlESKCSsJCNs2

Děkujeme za odpovědi obratem.

Upozornění:
Pojištění: organizátor akce nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během akce.